'n Rustige hawe vir besige mense

1950

Eredienste

Tydens vlak 3 sal die eredienste in die kerkgebou op 21 Junie hervat. Hou gerus dop na die regulasies waaronder dit mag geskiet.  Eredienste sal elektronies beskikbaar gemaak word vir “Huiseredienste”. Kontak gerus ds Grobler (076 841 1568) vir meer inligting.

Gewone Eredienste: Sondae 9:00

Preek

Vir vorige preke en Boodskappers besoek gerus die argiewe bladsy

12 Julie

5 Julie