Skip to content

'n Rustige hawe vir besige mense

1950

Kleingroep

Byeenkomste is elke 2de Donderdag soos aangedui op die afkondigings om 18:30. Die groep is spesifiek vir mense in hul 20’s & 30’s. Kontak ds Grobler (076 841 1568) indien jy meer wil uitvind!

Aanlyn Omgeegroep

Elke Donderdag per Zoom. Die temas strek oor 6 weke. Die eerste byeenkoms van elke tema is ‘n saamkuier geleentheid. Kontak Paul Rheeder (072 283 7065) indien jy belangstel om in te skakel. 

 

Bybelskool

Woensdae-aande
18:30-19:30

Bybelskool

Doel:

Die Bybelskool bied op ‘n unieke en dinamiese wyse ‘n oorsig van die Bybel aan. Deur ‘n beter kennis van die Bybel word ‘n dieper kennis en begrip bekom van God die Vader, Seun en Heilige Gees, en sodoende word die geloof in God tot praktiese uitlewing gebring.

Chris van Wyk se Bybelskool materiaal word saam met ander bronne gebruik om die Bybeboeke meer in diepte te behandel.

Wenke

Indien jy die Teksgedeeltes wat behandel word, by die huis voorberei, gebruik gerus hierdie metode wat gebaseer is op Lectio Divina en die luistersiklus van die Seisoen van Luister:

  1. LEES – Raak stil voor die Here. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.  Lees die teksgedeelte deeglik deur.  Wat tref jou?  Let op vir temas in die gedeelte.  Wat sê dit van God?  Wat sê dit van mense?  Wat sê dit van die wêreld?  Soek vir een of meer sleutel gedagtes wat jou besonderlik tref.  Skryf dit in jou joernaal neer.  Lees dan wat ek geskryf het en dink na oor wat jou daarin tref.
  2. LUISTER – Dink na oor wat God vir jou deur die sleutel gedagte(s) wil sê. Waar raak hierdie gedagte(s) jou lewe in die praktyk?  Wat vra dit van jou?  Wat belowe dit vir jou?  Wat moet jy dink of doen daarmee?  Wat is die kern van die boodskap van dié teks vir jou dag en lewe?
  3. LEEF – Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed.  Skryf dit in jou joernaal.  Geniet Sy teenwoordigheid.  Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag.  Leef dit uit.

Die proses sal gou só deel van jou manier van lees word, dat jy dit eintlik outomaties sal kan doen: lees, luister, leef.

Die byeenkoms is gratis, en enige iemand is welkom! Indien u wil uitvind wat die die huidige tema/ Bybelboek is wat behandel word, kontak gerus die kerkkantoor.

 

Bybelstudie

Woensdae-oggende:
9:30 - 10:30

Bybelstudie

Doel:

Net soos met die Bybelskool word daar deur al die boeke van die Bybel gelees. Daar is gedurig artikels en briewe in die dagblaaie wat baie mense laat wonder oor aspekte van ons godsdiens. Veral die gesag van die Skrif is kwaai in die spervuur. Verder is daar ‘n hele klomp sake wat verband hou met ons geestelike groei sodat ons dit kan regkry om an die eise van elke dag se lewe te kan voldoen. Dinge soos die hantering van verhoudings, konflik, finansies, siekte, traumatiese ervarings, ens klop byna daagliks aan ons deur. Hoe maak ons as gelowiges met al hierdie dinge?

Wenke

 

In die Bybelstudie word mens aangemoedig om deuglik deur die hoofstukke ook op jou eie tyd te lees, en daarvoor word die Lectio Divina metode aanbeveel:

  • Kom tot rus – fokus op jou asemhaling, sit gemaklik, gee jou kommer vir die Here (Silencio)
  • Lees die Psalm – lees dit biddend, lees die bydraes wat ek daaroor skrywe (Lectio)
  • Oordink die betekenis van die Psalm – kies ’n vers of woord uit die Psalm wat jou ruk/troos/uitdaag en oordink die praktiese betekenis daarvan vir jou (Meditatio)
  • Antwoord die Here in gebed  – fokus op wat jy gehoor het; jy kan ook hier voorbidding doen (Oratio)
  • Geniet God se teenwoordigheid – doen dit sonder woorde (Contemplatio)
  • Wees gehoorsaam aan God  – gaan doen wat jy gehoor het (Incarnatio)

Kontak gerus die kerkkantoor vir navrae oor die Tema waarmee ons besig is

 

Bybelstudie- en Bybelskoolmateriaal

Laai die nuutste Bybelstudiemateriaal hier af! Vir vorige materiaal, gaan besoek gerus ons argiewe bladsy. Ons is tans besig met verhale uit die Kinderbybel. As aanvullende notas, kyk gerus na die notas van Ds Chris van Wyk.