Skip to content

Pierneef-Jonk

Sondagskool en Kinderkerk

Sondagskool 10:00
Kinderkerk Sondae 9:00
Ons Jeugwerker is Sandra Berger (061 930 6540). Kontak haar gerus vir enige navrae. Vir tyd en wyl ons nie Sondae bymekaar kan kom nie, hou gerus dop vir Jeug-Bybelstudies en lesse!

Kyk na die Reeks oor die Bybel…

 

Kinderkrans

ons Laerskoolmaats kom elke tweede week bymekaar om lekker saam te leer en te speel. Die byeenkomste word op ons kalender aangedui. Dit is Vrydae om 14:15. Kontak gerus Frans of Cathy du Plessis vir meer inligting (084 514 6594).

Belydenisklas-Bybelstudies

Volg gerus saam ons die interessante Bybelstudietemas. Die Belydenisklas gesels elke Woensdag/Donderdag op Whatsapp oor die week se tema. Volg die skakels hier langsaan!

Pinksterreeks

Hier is Familie-uitdagings vir elke dag van ons Pinksterreeks wat saam gestel is deur “DinkJeug”. Geniet die familietyd in Pinkster! Jy kan Hierdie Sondag begin by #1 en dit deurwerk tot na Piksterfees.

Jeug aktiwiteite

NG Kerk Pierneef bied ‘n verskeidenheid aktiwiteite vir ons jongmense. Hou gerus die kalender of ons gebeure blad dop vir die volgende bybekaarkoms

Belydenisaflegging

Belydenisklasse is Sondae 10:00 in die Leraar se kantoor. Die hoogtepunt  is die belydenisafleggings geleentheid aan die einde van elke jaar. Hou gerus die kalender dop.

Uitreike

Pierneef gemeente se jeug is betrokke by verskeie uitreike deur die loop van die jaar. Hou gerus die kalender dop vir meer inligting.