'n Rustige hawe vir besige mense

1950

Vroue Dinamika

Vroue dinamika van Pierneef-gemeente is gemoeid met die volgende:

  • Om al die vroue in die gemeente saam te bind in ‘n verrykingspan tot eer vandie Here.
  • Om volledig uiting te gee aan die gemeente se visie en missie.
  • Om as ‘n vroue-aksie aktief aan gemeentelike werksaamhede deel te neem.
  • Om retraite vir vroue in ons gemeente en van buite aan te biedvirverrykingen diensbaarheid.
  • Die plaas van blomme in die kerk op Sondae.
  • Organiseergemeente funksies en fondsinsamelings
  • Die Reël van tee met begrafnisse.
  • Spesiale projekte by die kerk, bv. verfraaiing van die saal en instandhoudingvan die kombuis.
  • Reël van gemeente-etes en spesiale dae, bv. Moedersdag en Vadersdag.
  • Fondsinsamelings tenbate van praktiese projekte. 

Voorsitters/Sameroepers:

Esme Robinson (082 297 0654),
Sandra Berger (061 930 6540),
Zelde Snyman (072 397 9553)
Cecile Botha (082 921 3291)

Wegneemetes

Daar word maandeliks virfondsinsameling etes voorberei om afgehaal te kom wordby die kerk. Die dames maak gewoonlik iets wat maklik en lekker is vir die mense, bv. vetkoek en maalvleis, kerrie en rys, pannekoeke, hamburgers of worsbroodjies.

Vele hande maak ligte werk! As jy kanhelp met die voorbereiding, verkope ofreëlings sal dit waardeer word. Skenkings is ook welkom.

Hou dop vir die datums!

Martmarias

Volgende Byeenkomste:15 Februarie, 21 Maart, 18 April, 16 Mei, 20 Junie, 18Julie, 15, Augustus, 19 September, 17 Oktober en 21 November.

Huis Vergenoeg Tee

Datum & Tyd: 18 Augustus (8:00)