Skip to content

'n Rustige hawe vir besige mense

1950

Vrouediens

Die Vrouediens van Pierneef-gemeente is gemoeid met die volgende:

  • Om al die vroue in die gemeente saam te bind in ‘n verrykingspan tot eer vandie Here.
  • Om volledig uiting te gee aan die gemeente se visie en missie.
  • Om as ‘n vroue-aksie aktief aan gemeentelike werksaamhede deel te neem.
  • Om retraite vir vroue in ons gemeente en van buite aan te biedvirverrykingen diensbaarheid.
  • Die plaas van blomme in die kerk op Sondae.
  • Organiseergemeente funksies en fondsinsamelings
  • Die Reël van tee met begrafnisse.
  • Spesiale projekte by die kerk, bv. verfraaiing van die saal en instandhoudingvan die kombuis.
  • Reël van gemeente-etes en spesiale dae, bv. Moedersdag en Vadersdag.
  • Fondsinsamelings tenbate van praktiese projekte. 

Hou gerus die kalender dop vir byeenkomste!

Voorsitters/Sameroepers:

Esme Robinson (082 297 0654),

Sandra Berger (061 930 6540),

Stoffie du Plessis (084 598 6829)

Wegneemetes

Daar word maandeliks vir fondsinsameling etes voorberei om afgehaal te kom word by die kerk. Die dames maak gewoonlik iets wat maklik en lekker is vir die mense, bv. vetkoek en maalvleis, kerrie en rys, pannekoeke, hamburgers of worsbroodjies.

Vele hande maak ligte werk! As jy kan help met die voorbereiding, verkope of reëlings sal dit waardeer word. Skenkings is ook welkom.

 

Wegneemetes is gewoonlik die laaste Vrydag van elke maand!

 

Martmarias

Volgende Byeenkomste:

Die datums vir hierdie Kreatiwiteitsgroep sal verskyn in die Boodskapper. Dis ‘n lekker saam-kuier saam-maak-groep!

Huis Vergenoeg Tee

Datum & Tyd: 18 Augustus (8:00)